Kontakt

Fakturačné údaje:

MH Invest, s.r.o.
Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
IČO 36724530
IČ DPH SK 2022302931
DIČ 2022302931
Bankové spojenie: IBAN SK81 1100 0000 0026 2976 3039
BIC TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 44056/B

 

Oddelenie Majetkovoprávneho vyrovnania

+421 940 636 610

Sekretariát

+421 940 636 611

GDPR

+421 903 428 531

 

 

“Vybudované územie bude vhodné na realizáciu nových investícií v oblasti priemyslu, služieb, výskumu a vývoja v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020. Investície by mali vytvoriť niekoľko tisíc priamych nových pracovných miest ako aj pracovných miest v subdodávateľských subjektoch.

Potenciálni investori spĺňajúci požadované predpoklady môžu kontaktovať MHInvest pre získanie bližších informácií prostredníctvom kontaktného formulára.

Adresa kancelárie a korešpondenčná adresa:
Turčianska 2, Apollo Business Center II, blok F, 5.poschodie