O nás

Spoločnosť MH Invest, s.r.o., so sídlom  Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, zapísaná: OR Mestského súdu Bratislava III., odd.: Sro, vložka č.44056/B, IČO: 36 724 530 je 100% dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

MH Invest realizoval v roku 2015  vybudovanie Strategického parku v Nitre. V súčasnosti pokračuje v budovaní ďalších priemyselných a strategických parkov vo verejnom záujme. Svojou inžiniersko stavebnou činnosťou prispieva MH Invest k znižovaniu regionálnych rozdielov, poklesu miery nezamestnanosti a k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. 

MH Invest realizuje činnosti súvisiace s prípravou a výstavbou priemyselných a strategických parkov na základe poverenia  Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V súčasnosti realizuje strategické parky v Záborskom, Rimavskej Sobote, Sabinove a v Šuranoch.